Date de contact:

LOU & ALEX SERVICES SRL

Sediu social: Aleea Baișoara nr 9 ap 3, Cluj-Napoca.

Cod unic de inregistrare 36300823 din data 11.07.2016.

Număr de ordine în registrul comerțului J12/2620/2016 din data 11.07.2016.

Capital social: 200 RON

Preambul:

Pentru folosirea platformei myNutritio.ro, în continuare „Platformă”, este recomandat să citiți și să acceptați termenii și conditiile de mai jos, în continuare „Termeni și Condiții”, care au valoarea unui contract încheiat între societatea LOU & ALEX SERVICES SRL și orice persoană, client sau utilizator, care accesează platforma. Folosirea în continuare a platformei implică acceptarea integrală și necondiționată a acestor Termeni și Condiții.

În situația în care nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: contact@myNutritio.ro.

Termenii și Condițiile se aplică serviciilor oferite de societatea LOU & ALEX SERVICES SRL prin intermediul platformei myNutritio.

Termenii și Condițiile pot fi modificate oricând de către LOU & ALEX SERVICES SRL, acestea fiind considerate ca acceptate prin simpla utilizare a platformei, urmând a produce efecte juridice numai în cazul contractelor viitoare, nu și în cazul contractelor deja încheiate.

Definiții:

Conținut gratuit este conținutul accesibil în mod public fără a fi necesară crearea unui cont în platformă.

Conținut contra cost este continutul accesibil de către utilizatorii care au un cont în platformă și care au solicitat servicii suplimentare față de cele deja plătite la cabinetul de nutriție sau dacă consultația a fost efectuată online.

Pacient este orice persoană care a venit la cabinet pentru consultație de nutriție, sau dacă consultația a fost efectuată online care a acceptat Termenii și Condițiile, Politica de Confidențialitate, Cookies și Acordul GDPR și care folosește platforma, incluzând accesul, navigarea, crearea unui cont pe platformă, completarea fișelor prin intermediul platformei.

Părinte / Tutore este orice persoană care are drept, autoritate de tutelă asupra unui minor și care însoțește minorul la cabinet sau îi completează fișele de consultație pentru acesta.

Client este orice persoană care a acceptat Termenii și Condițiile, care folosește platforma, incluzând accesul, navigarea, crearea unui cont pe platformă, completarea fișelor prin intermediul platformei, iar care a lansat Comanda prin intermediul platformei, iar Comanda a fost confirmată de către myNutritio.

Comanda este o formă de comunicare electronică ce intervine între Client si myNutritio, prin care Clientul solicită livrarea Continuțului selectat sau solicitat, și este de acord să îl primească și să îl plătească în condițiile prevăzute în acești Termeni și Condiții;

Contul este secțiunea din platformă care poate fi accesată de Client prin introducerea unei adrese de e-mail și a unei parole; Contul permite Clientului transmiterea datelor pentru consultația de nutriție și conține informații despre acesta, date personale, istoric, antecedende, acces la date personale, facturi emise etc.

Conținutul online înseamnă acele servicii digitale care pot fi, după caz, orice înregistrare sonoră și/sau video și/sau text în orice fel de format și/sau conferințe interactive în format multimedia și/sau fotografii, și/sau imagini, prezentate în cadrul platformei, și/sau ore de consultanță, și/sau consultație de nutriție și la care accesul se face, dupa caz, gratuit sau contra cost;

Conținutul offline înseamnă acele servicii care se desfășoară în afara mediului online care pot fi, după caz, orice consultație de nutriție, și/sau conferință, și/sau ore de consultanță, și/sau materiale text și/sau materiale audio și/sau materiale video și la care accesul se face, dupa caz, gratuit sau contra cost;

Contract reprezintă acești Termeni și Condiții împreună cu Comanda, confirmată de către myNutritio printr-un e-mail;

Utilizator este orice persoană care a acceptat Termenii și Condițiile, Politica de Confidențialitate și Cookies prin folosirea Site-ului, incluzând accesul, navigarea, crearea unui cont în platformă, completarea de formulare de tip text și sau documente.

Acord privind comunicarea prin mijloace electronice.

Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, vă exprimați consimțământul cu privire la faptul că orice comunicare în legatură cu încheierea, executarea sau încetarea Contractului / Contului va fi transmisă în mod electronic.

Feedback-ul reprezintă un formular prin care se pot raporta erori, sugestii, oportunități de colaborare și care sunt transmise de către Utilizator conform cele de mai sus.

Contact reprezintă un formular prin care Utilizatorul solicită asistență sau dorește să fie contactat pe baza datelor furnizate.

Dreptul de proprietate intelectuală:

myNutritio este titularul exclusiv al drepturilor de proprietate intelectuală asupra Platformei, Software-ului și Conținutului, graficii, logo-urilor și imaginilor încărcate pe Site. Drepturile care vă sunt acordate sunt numai drepturi de utilizare neexclusive și netransmisibile.

Conținutul este proprietatea exclusivă a myNutritio, iar utilizarea sa de Utilizator este supusă acestor Termeni și Condiții. Utilizatorul se obligă să respecte drepturile de proprietate intelectuală ale myNutritio asupra Continuțului. Cu excepția drepturilor acordate potrivit paragrafului de mai jos, Utilizatorul nu îi este permis să copieze, să distribuie, să publice, să transmită, să transfere, să vândă, să difuzeze, să închirieze, să împrumute, să modifice, să adapteze, să editeze sau să sub-licențieze Conținutul. Utilizatorului nu îi este acordat niciun drept de utilizare in scopuri publicitare a Continuțului.

myNutritio acordă Utilizatorului, în schimbul plății Prețului de către acesta din urmă, un drept de utilizare neexclusiv și netransmisibil asupra Continuțului selectat de Pacient. Dreptul de utilizare este numai pentru uzul personal al Utilizatorului, fiind exclusă orice utilizare comercială.

Preț și Facturare:

Prețul corespunzător Conținutului achiziționat este cel specificat pe site. În cazul în care Utilizatorul solicită Conținut care nu este listat pe site, acesta va fi comunicat prin email.

Prețul Conținutului se achită în lei (RON), anterior utilizării acestuia. myNutritio își rezervă dreptul de a anula orice Comandă atunci când prețul Conținutului a fost eronat afișat în Site, inclusiv dintr-o eroare tehnică.

myNutritio va emite către Client o factură pentru Conținutul solicitat, pe baza datelor de facturare ale Clientului pe care acesta le-a pus la dispoziția myNutritio.

În cazul Conținului offline, myNutritio va emite factură după caz.

Modalități de plată:

Modalitățile de plată a Conținutului sunt următoarele:

Plata numerar / card bancar pentru Conținutul offline sau prin Transfer Bancar în cazul Conținutului oferit online.

În cazul în care myNutritio nu obține confirmarea alimentării contului prin transfer bancar în termen de 7 zile de la data Comenzii, Comanda este anulată, iar Contul creat de Client este șters. În situația în care, indiferent din ce motiv, alimentarea contului prin transfer bancar are totuși loc după expirarea termenului de 7 zile, Clientul are posibilitatea să sesize myNutritio trimitând un email și să solicite restituirea sumei plătite, caz în care myNutritio i-o va restitui în același cont bancar din care a fost efectuată plata, în termen de 15 zile de la data solicitării. În cazul în care Pacientul va solicita reactivarea Comenzii, acesta, numai după primirea acceptului din partea myNutritio, va putea reiniția Comanda prin intermediul Site-ului sau trimițând un email în care să solicite aceasta. În situația în care Conținutul pentru care a fost lansată Comanda nu mai e disponibil pe Site, myNutritio va restitui în contul bancar din care a fost efectuată plata, suma platită de Client.

Dreptul de retragere:

În conformitate cu prevederile legale, sunt exceptate de la dreptul de retragere din contract, furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință faptul că își va pierde dreptul la retragere, precum și contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului și după ce acesta a confirmat ca a luat cunoștință faptul că își va pierde dreptul la retragere dupa executarea completă a contractului de către myNutritio.

În considerarea celor de mai sus, Clientul înțelege și acceptă că obiectul prezentului contract presupune furnizarea de către myNutritio de conținut digital pentru Conținut online care nu este livrat pe suport material, dându-și acordul prealabil expres pentru furnizarea conținutului digital și confirmând pe aceasta cale că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere prevăzut de lege. Clientul confirmă, de asemenea, că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către myNutritio și, pe această cale, își dă în mod expres și prealabil acordul pentru începerea executării contractului.

Declarații:

myNutritio oferă doar recomandări pentru îmbunătățirea stilului de viață a persoanei.

myNutritio nu oferă remedii și/sau tratamente și atrage atenția că orice afecțiune medicală trebuie investigată și tratată sub supravegherea unui cadru medical calificat.

Dreptul la despăgubiri:

Clientul va avea dreptul să solicite despăgubiri pentru prejudiciile apărute ca urmare a neexecutării totale sau parțiale a Contractului de către myNutritio. Cu toate acestea, myNutritio nu poate fi ținută responsabilă pentru pierderile pe care nici Clientul nici myNutritio nu le putea prevedea în mod rezonabil la începutul utilizării de către Client al Platformei și nici pentru pierderile care nu rezultă ca urmare a culpei sau unei încălcari a obligațiilor legale sau contractuale din partea myNutritio. Responsabilitatea pe care myNutritio, ca furnizor de Conținut, o are față de Clienți în ceea ce privește despăgubirile este limitată la prețul plătit pentru achiziția Conținutului la care se referă reclamația Clientului. myNutritio nu are nicio responsabilitate față de Client cu privire la Conținutul pe care aceștia l-ar considera ca ofensator sau inoportun. Niciuna dintre condițiile prevazute de prezenta clauză nu afectează drepturile pe care legea le recunoaște persoanelor în calitate de consumatori.

Forță majoră:

Nici una din parți nu va fi răspunzatoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Prin forță majoră se întelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, intervenit după intrarea în vigoare a contractului și care împiedică executarea parțială sau integrală a obligațiilor asumate de părți.

Contul:

În scopul accesării și utilizării anumitor secțiuni ale Site-ului este necesară crearea unui cont personal („Contul”). Prin utilizarea Site-ului, Clientul își asumă integral responsabilitatea pentru toate activitățile realizate prin intermediul Contului pe care îl deschide pe Site. În consecință, Clientul este singurul responsabil de asigurarea securității parolei Contului și a altor date de acces.

În cazul în care securitatea Contului deținut este compromisă, este necesar să fie anunțată imediat myNutritio, în calitate de administrator al Site-ului. myNutritio nu poate fi facută responsabilă pentru daunele cauzate Clienților / oricăror terți prin utilizarea neautorizată a Contului.

Procedura de soluționare a reclamațiilor:

Pentru sesizări sau reclamații legate de Conținutul achiziționat din platformă, vă rugăm să ne contactați la contact@myNutritio.ro. myNutritio va soluționa orice sesizare sau reclamație în termenul maxim de 30 de zile calendaristice de la primirea acesteia.

Prin deschiderea Contului în Site și/sau prin transmiterea Comenzii, Clientul își exprimă în mod expres consimțământul ca myNutritio să îi transmită comunicări comerciale referitoare la Conținutul oferit de myNutritio. În cazul în care Clientul nu dorește primirea unor astfel de comunicări, acesta se poate dezabona accesând linkul cu aceasta destinatie din mesajul eletronic primit sau prin accesare profilului la sectiunea newsletter.

myNutritio nu colectează alte date personale decat cele furnizate de Client. În situația în care Clientul nu dorește ca myNutritio să colecteze datele personale ale acestuia, Clientul nu trebuie să furnizeze aceste date. Clientul poate solicita myNutritio, printr-o cerere transmisă la contact@myNutritio.ro prin care se solicită închiderea contului sau prin solicitarea automată de închidere a contului disponibilă din cadrul contului la secțiunea profil.

Cesionarea și subcontractarea obligațiilor myNutritio

myNutritio poate cesiona și/sau subcontracta către terți, în tot sau în parte, prezentul contract, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia. myNutritio va fi responsabil față de Client pentru îndeplinirea corespunzatoare a tuturor obligațiilor asumate prin Contract.

Legea aplicabilă și Jurisdicția:

Contractul este încheiat în limba romana și este guvernat de și va fi interpretat conform legii române. Parțile convin ca toate neîntelegerile referitoare la contract sau la interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă. În cazul în care soluționarea nu este posibilă în mod amiabil, litigiile vor fi soluționate de către instanța judecatorească competentă potrivit legii.

Livrare:

Produsele digitate (accesul în platformă) vor fi livrate în termen de maxim 24 ore de la efectuarea plătii în zilele lucrătoare, cel mai frecvent livrarea se face instant.

Returnarea banilor:

În cazul în care Clientul dorește returnarea banilor, aceasta se va realiza în termen de 30 zile, în baza unei cereri trimise la adresa de email contact@myNutritio.ro în termen de 15 zile de la plata serviciilor/produselor digitale.

Protecția datelor:

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice myNutritio are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopurile colectării datelor sunt: servicii de sănatate, statistică, cercetare știintifică, reclamă, marketing și publicitate.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare la înscrierea în platforma myNutritio. Refuzul dvs. determină incapacitatea noastră de a va oferi acces în platforma myNutritio.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de email contact@myNutritio.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Ești deja pacient dar nu ai un cont? Solicită cont